Proiectul “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (POSDRU 159/1.5/S/142115) îi sprijină pe tinerii cercetători din grupul ţintă să îşi dezvolte competenţele de cercetare, să crească aplicabilitatea cercetărilor realizate, respectiv să interacţioneze cu cercetători din domenii similare şi interdisciplinare din ţară şi din străinătate. Prin finanţarea mobilităţilor de cercetare la universităţi europene de prestigiu, a participărilor la conferinţe ştiinţifice internaţionale, prin publicarea de articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale recunoscute va fi îmbunătăţită vizibilitatea cercetătorilor din grupul ţintă la nivel european. Prin obiectivele, activităţile şi rezultatele scontate proiectul este compatibil cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 care prevede crearea de cunoaştere originală, creşterea competitivităţii economiei româneşti, întărirea dimensiunii sociale a dezvoltării economice, creşterea atractivităţii carierei în cercetare în special pentru tineri.

Conferința de lansare a proiectului are loc în data de 29.04.2014, ora 10:30, Aula Magna, Academia de Studii Economice, București. Agenda conferinței de lansare a proiectului POSDRU 159/1.5/S/142115 poate fi consultată aici.

Grup țintă - doctoranzi