Ierarhia candidatilor postdoctorat, afisata azi 27 mai 2014, ora 19,00

Academia de Studii Economice din București

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea Alexandru Ioan cuza din Iași

Universitatea de Vest din Timișoara

Candidatii POSTDOCTORAT pot contesta online punctajul obţinut în urma evaluării Proiectului individual de cercetare, la adresa excelenta@ase.ro, pana maine 28.05.2014, la ora 20,00.

Grup țintă - doctoranzi