Semnarea actului aditional la contractul de studii doctorale - admiși ASE

În zilele 19, 20 si 21 mai 2014 are loc semnarea actului adițional la contractul de studii doctorale pentru admișii în grupul țintă din ASE Bucuresti, în intervalul 10-14:

  • Pentru ziua de 19 mai 2014 semnarea actului adițional va avea loc la SALA 0320, Etajul 3, Cladirea I. N. Angelescu
  • Pentru zilele de 20 si 21 mai 2014 semnarea actului adițional va avea loc la SALA DE CONSILIU, Etajul 1, Cladirea I. N. Angelescu

Grup țintă - doctoranzi