Grup țintă cercetători postdoctorat - 02.06.2014

Academia de Studii Economice din București 

Aria tematică: CONCURENŢĂ ŞI COMPETIVITATE PE PIAŢA INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE

Aria tematică: INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ȘI ȘTIINȚIFICI ÎN POLITICILE ECONOMICE LA NIVEL MICRO ȘI MACROECONOMIC

Universitatea Alexandru Ioan-Cuza din Iași

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea de Vest din Timișoara

Grup țintă - doctoranzi