Anunț important - cercetători postdoctorat

Conform Art.28. din Metodologia de selecţie a cercetătorilor postdoctorat în cadrul Proiectului „Performanţă și excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul știinţelor economice din România” Contract POSDRU/159/1.5/S/142115, managerul de proiect a decis ca locul rămas neocupat de la aria Creştere şi ocupare în societatea cunoaşterii (Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi), să fie alocat ariei Concurenţă şi competivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene (Academia de Studii Economice). În acest sens echipa de management va convoca pentru 04.06.2014 următorul candidat aflat pe lista de așteptare pentru a semna contractul de cercetare postdoctorală.

Grup țintă - doctoranzi