Academia de Studii Economice - programarea seminariilor științifice postdoctorale

Program valabil începând cu 16.02.2015:

Aria tematică: 

Concurenţă şi competitivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene - Luni între 13,30-16,30, sala 1019; 

Aria tematică: 

Indicatori socio-economici şi ştiinţifici în politicile economice la nivel micro şi macroeconomic - Marți între 13,30 si 16,30, Sala 1019;

Program valabil până în 15.02.2015:

Aria tematică: 

Concurenţă şi competitivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene - Luni între 13,30-16,30, sala 0217; primul seminar - Luni 16.06.2014

Aria tematică: 

Indicatori socio-economici şi ştiinţifici în politicile economice la nivel micro şi macroeconomic - Marți între 13,30 si 16,30, Sala 0129; primul seminar - Marți 17.06.2014

Grup țintă - doctoranzi