Programarea seminariilor științifice POSDRU/159/1.5/S/142115 Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 3)

Grupa de cercetare postdoctorală Stabilitate economică și socială în Uniunea Europeană

Tutore postdoctorat: Prof.univ.dr. Silviu Cerna

Seminar științific: Vineri, intervalul orar 17 - 20, sala P02

Grup țintă - doctoranzi