Lista candidatilor admisi in asteptare invitati sa semneze contractul de cercetare postdoctorala - maine 03.06.2014, între 10.00-14.00

Academia de Studii Economice din București 

Aria tematică: CONCURENŢĂ ŞI COMPETIVITATE PE PIAŢA INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE

Aria tematică: INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ȘI ȘTIINȚIFICI ÎN POLITICILE ECONOMICE LA NIVEL MICRO ȘI MACROECONOMIC

Grup țintă - doctoranzi