Cercetarea doctorală - suport financiar

Sprijinul financiar acordat tinerilor cercetători selectaţi în cadrul grupului ţintă constă în:

a) acordarea unei burse doctorale lunare în cuantum de 1500 lei net pe o perioadă de 12 luni pentru doctoranzi;

b) oferirea unui supliment de bursă în cazul mobilităţii transnaţionale, (84 luni pentru doctoranzi), în cuantum de 2.000 lei/lună;

c) facilitarea accesului la conferinţele internaţionale prin decontarea a două participări la conferinţe internaţionale (una internă şi una externă) pentru doctoranzi;

d) premierea rezultatelor ştiinţifice remarcabile obţinute de către doctoranzi (15 premii a câte 5000 de lei).

Grup țintă - doctoranzi