Cercetarea postdoctorală - criterii de performanță și responsabilități

Responsabilități ale cercetătorilor postdoctorat

1.Participarea la activităţile proiectului: 

 • seminarii ştiinţifice în cadrul ariei tematice de cercetare postdoctorală
 • două seminarii naţionale de diseminare a rezultatelor
 • două forumuri universitate-cercetare-mediu de afaceri şi module specifice privind managementul cercetării în programele de pregătire a grupului ţintă
 • un atelier tematic care vizează unul dintre următoarele obiective – egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului
 • integrarea în cadrul unui campus mixt (doctoranzi şi postdoctoranzi) de creaţie interdisciplinară, din cele patru care vor funcţiona la nivelul programului
 • un schimb de bune practici cu reprezentanţi de universităţi, institute de cercetare, companii, organizat la nivelul grupei de cercetare doctorală
 • conferinţa finală de prezentare a rezultatelor

2.Completarea paginilor individuale pe platforma online a proiectului.

3.Elaborarea

 • Fişei individuale de cercetare doctorală, anexă la contract.
 • Raportului lunar de activitate.
 • Raportului intermediar de cercetare doctorală, la fiecare trei luni.
 • Raportului final de cercetare doctorală.

Criteriile de performanţă* ale cercetării postdoctorale constau în:

1.desfăşurarea stagiului extern de mobilitate obligatoriu de 2 luni la o universitate/centru de cercetare din Uniunea Europeană;

2.participarea la patru conferinţe internaţionale dintre care două externe, atestată prin obţinerea unui certificat;

3.publicarea a 2,5 lucrări ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale; 

4.citarea rezultatelor cercetării postdoctorale (minim o citare);

5.publicarea unei cărţi care va apărea în colecţia “Cercetare avansată postoctorală în ştiinţe economice”

*) În situaţia în care membrii grupului ţintă participă în comun la realizarea unui criteriu de performanţă (conferinţă, articole publicate, citări), acesta se va calcula proporţional cu numărul acestora.

Lucrările susţinute/publicate pe durata desfăşurării programului de cercetare vor menţiona sursa de finanţare (Acknowledgements).

Lucrările prezentate la conferinţe internaţionale care sunt publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute vor fi luate în considerare şi pentru îndeplinirea criteriului de performanţă privind publicarea lucrărilor ştiinţifice.

Grup țintă - doctoranzi