Cercetarea postdoctorală - suport financiar

Sprijinul financiar acordat tinerilor cercetători selectaţi în cadrul grupului ţintă constă în:

a) acordarea unei burse lunare în cuantum de 2500 lei net pe o perioadă de 15 luni cercetătorilor postdoctorat;

b) oferirea unui supliment de bursă în cazul mobilităţii transnaţionale, (110 luni pentru postdoctoranzi), în cuantum de 2.000 lei/lună;

c) facilitarea accesului la conferinţele internaţionale prin decontarea a patru participări la conferinţe internaţionale (două interne şi două externe) pentru postdoctoranzi;

d) premierea rezultatelor ştiinţifice remarcabile obţinute de către postdoctoranzi (10 premii a câte 5000 lei, respectiv 5 premii a câte 10.000 lei).

Grup țintă - doctoranzi