Dosar înscriere cercetători postdoctorat

 • Cerere de înscriere (conform Anexa 1 - se va completa in momentul depunerii dosarului);
 • Proiectul individual de cercetare postdoctorala în cinci exemplare (conform Anexa 2)
 • Autoevaluarea competentei stiintifice (conform Anexa 3)
 • Copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate în domeniul ştiinţelor economice;
 • Curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;
 • Adeverinţă de la locul de muncă;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere;
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • Ierarhia opţiunilor, numai în cazul înscrierii la ariile tematice coordonate de către beneficiar (formular);
 • Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de candidat (se va completa in momentul depunerii dosarului);
 • Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Un CD care va conţine în format editabil: (1) Curricullum vitae (format european); (2) Proiectul individual de cercetare postdoctorală; (3) Autoevaluarea competenţei ştiinţifice; (4) Formularul de înregistrare a grupului ţintă.

Grup țintă - doctoranzi