Echipa proiectului


ECHIPA DE MANAGEMENT:

1. Manager de proiect – prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

2. Responsabil financiar – lect. univ. dr. Sofia Dumitrescu

3. Contabil proiect – Mădălina VARDOCLIP

4. Jurist proiect – Mădălina NEACŞU

5. Responsabil achiziţii – Adina Dragomir


ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

COORDONARE

1. Coordonator doctorat – prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

2. Coordonator postdoctorat – prof. univ. dr. Ion STANCU


TUTORI POSTDOCTORAT

1. Tutore postdoctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU

2. Tutore postdoctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Rodica PAMFILIE

3. Tutore postdoctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Constantin Mitruț

4. Tutore postdoctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Eugeniu ȚURLEA


TUTORI DOCTORAT

1. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Dalina DUMITRESCU

2. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Dumitru MIRON

3. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Adrian TANŢĂU

4. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Ionuț POPA

5. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN

6. Tutore doctorat, expert pe termen lung – prof. univ. dr. Marin DINU


EXPERȚI ACTIVITĂȚI

1. Expert activităţi derulate în reţea – prof. univ. dr. Robert Aurelian ŞOVA

2. Expert mobilităţi – prof. univ. dr. Remus HORNOIU

3. Expert comunicare şi informare publicitate – Lect. univ. dr. Mihaela MAFTEI

4. Expert dezvoltare şi actualizare site web şi platformă proiect – prof. univ. dr. Florin MIHAI

5. Expert monitorizare activități doctoranzi – lect. univ. dr. Cristina VOICU

6. Expert monitorizare activități doctoranzi – lect. univ. dr.Dana Boldeanu

7. Expert monitorizare activități postdoctoranzi – conf. univ. dr. Marius MARINAŞ

Grup țintă - doctoranzi