Finantare

Realizarea acestui proiect sprijină obiectivul general al axei prioritare – creşterea competitivităţii economiei româneşti în condiţiile unei societăţi bazate pe cunoaştere. Proiectul se încadrează în axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” în domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.  Valoarea totală a proiectului este de de 13,022,249.00 lei, din care 12,761,802.00 lei finanţare nerambursabilă, iar perioada de implementare este de 18 luni, începând cu 08.04.2014.

Grup țintă - doctoranzi