Titlurile cartilor cercetatorilor postdoctorat din cadrul proiectului


PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA

(POSDRU 159/1.5/S/142115)

Nume

Prenume

Titlu carte

Denumire Arie

Institutia Arie

Comisie

Balaciu

Diana Elisabeta

Etica și contabilitatea creativă. Abordări teoretice și evidențe empirice din spațiul universitar și profesional

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Ceptureanu

Eduard Gabriel

Managementul schimbării în IMM-urile inovative

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Ceptureanu

Sebastian Ion

Antreprenoriatul tinerilor în contextul managementului bazat pe cunoștințe

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Constantin

Laura Gabriela

Obligațiunile de catastrofă. Analize la nivel european și studiu privind eficacitatea utilizării pentru managementul riscurilor sistemice din sectorul agricol din România

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Dumitru

Valentin Florentin

Sistemele informatice integrate. Instrument de creștere a competitivității organizațiilor

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Gorgan

Vasile

Sisteme de asistare a deciziei orientate pe date destinate învățământului superior

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Iorga (Trasca)

Daniela Livia

Sistemul de companii şi factorii dezvoltării acestuia. Cazul României

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Mocanu

Mihaela

Nachhaltigkeitscontrolling im Rahmen von Corporate Governance. Grundlegende Ansätze und Instrumente

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Nica

Ana Maria

Valorificarea turistică a patrimoniului cultural – modalitate de creștere a competitivității în contextul dezvoltării economice regionale

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Nichita

Mirela

Managementul riscului in entitatile din domeniul serviciilor profesionale

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Nisioiu

Codrin-Florentin

E-guvernare in contextul Big-Open-Linked Data

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Pascan

Irina

Calitatea raportărilor financiare în contextul adoptării IFRS: cazul entităților românești cotate

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Paunescu

Mirela Tufcea

Adoptarea IFRS și impactul fiscal al acestora în România

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Schiopu

Andreea Fortuna

Managementul emoțiilor în context organizațional

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Tibulca

Laura

Convergența fiscală în Uniunea Europeană

Concurenta si competivitate pe piata interna a Uniunii Europene

ASE

Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ
Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

Apostol

Ciprian

Adoptarea bunelor practici de guvernanță corporativă de către companiile din România

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Asandului

Mircea

Modele heteroscedastice reprezentative aplicate în economie

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Bleoju

Gianita

La force explicative de la dissonance culturelle sur l’architecture des influences de la dissonance stratégique

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Coman

Alina Cristina (Nuta)

Provocări actuale ale ȋmbătrȃnirii populaţiei: implicaţii asupra politicii fiscal-bugetare

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Cristescu

Sinziana

Contribuții behavioriste la teoria crizelor economice

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Greavu

Valy

Cloud Computing: Caracteristici și Modele

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Tiganas

Claudiu

Asigurarea dezvoltării durabile pe calea drepturilor de proprietate și a domniei legii

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Tintila

Irina

Politica de îndatorare publică și creșterea economică. Experiențe europene

Crestere si ocupare în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UAIC

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Farcas

Teodora

New trends of corporate reporting in the knowledge society

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Fulop

Melinda Timea

Îmbunătățirea relației dintre audit și guvernanța entităților economice prin intermediul raportărilor comprehensive ale auditorilor

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Moisescu

Ovidiu Ioan

Responsabilitatea socială corporativă și loialitatea clienților

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Mutu

Simona

Lichiditatea pieței interbancare europene pe perioada crizei. Rolul indicilor swap pe rata dobânzii

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Pintea

Mirela Oana

Guvernanța corporativă și performanța firmei în contextul globalizării

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Pochea

Miruna

Comportamentul de turma al investitorilor pe piata de capital

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Radomir

Lacramioara

Percepțiile consumatorilor privind reputația corporativă a firmelor prestatoare de servicii

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Ratiu

Raluca

Raportări financiare și guvernanță corporativă în contextul crizei economice

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Vaidean

Viorela

Factori determinanţi ai stării de sănătate a populaţiei. Evidenţe empirice

Guvernanta în societatea cunoasterii cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UBB

Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Agud (Ghinea)

Valentina Mihaela

Sisteme sociale - dinamica si simulare. Studiu de caz: cultura organizationala

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Alexandru

Adriana Anamaria

Cuantificarea și analiza interacțiunilor dintre economia informală și economia oficială a României

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Bíró

Boróka Júlia

Locul și rolul fermelor mici în ruralul românesc și evoluția acestora sub impactul Politicii Agricole Comune

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Bodislav

Dumitru Alexandru

Sinergia Big Data - Business Intelligence. Soluția construirii indicatorilor relevanți pentru o economie emergentă

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Dobre

Florin

Rolul guvernanței corporative în vederea îmbunătățirii calității auditului financiar

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Enache

Calcedonia

Modele econometrice aplicate în economia reală

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Moldovan (Gavril)

Ioana Andrada

Rolul sistemului financiar în promovarea dezvoltării sustenabile

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Oancea

Olimpia Elena Mihaela

Comunicarea integrată de marketing - abordări conceptuale și practice

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Petrescu (Grosu)

Raluca Mariana

Antreprenoriat în contextul migraţiei internaţionale - studii de caz reprezentative pentru România

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Popescu (Iacob)

Silvia Elena

Rolul ecosistemelor forestiere în economia spațiului rural

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Stefan N M

Ungureanu

Piața de capital sub influenta reglementării

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Strat

Vasile Alecsandru

Cuantificarea capacității statelor membre UE de a atrage investiții străine directe

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Vasile

Zai Paul

Managementul financiar al politicilor bugetare

Indicatori socio-economici si stiintifici în politicile economice la nivel micro si macroeconomic

ASE

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Artene

Alin Emanuel

Aspecte teoretice și practice ale tranziției de la contabilitatea din România la IFRS

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Bizoi

Gabriel

Managementul la nivel de supply chain

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Botoc

Claudiu

Evoluția piețelor de capital din Europa Centrală și de Est

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Caramidariu

Dan Adrian

Uniunea bancară europeană și România: conceptul, cadrul legal, consecințele

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Coroiu

Sorina Ioana

Politica monetară neconvențională

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Didraga

Otniel

Managementul riscurilor în proiectele de e-guvernare din România

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Ionescu

Alin

Guvernanţa corporativă în contextul globalizării economico-financiare

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Mura

Ovidiu

Politica fiscală si relansarea economiei. Cazul ţărilor UE din Europa de Est

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Nachescu

Miruna-Lucia

Guvernanță corporativă și piețe de capital

Stabilitatea economica si sociala în Uniunea Europeana cu un efectiv de noua cercetatori postdoctorat

UVT

Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea

Grup țintă - doctoranzi