Lista înscriși - cercetători postdoctorat

Acdemia de Studii Economice din București

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea Alexandru Ioan cuza din Iași

Universitatea de Vest din Timișoara

1. Candidatii POSTDOCTORAT declarati neeligibili pot depune contestatia on-line la adresa excelenta@ase.ro pana la ora 22.00 (20.05.2014).

2. Candidatii POSTDOCTORAT declarati neeligibili privind autenticitatea adeverinței de la locul de muncă care nu este conformă cu cerințele dosarului de concurs, pot depune adeverinta in original pana in data de 21 mai 2014, ora 12.00 la Rectoratul ASE, sala 0003.

Grup țintă - doctoranzi