Listele cu candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi respinşi

Academia de Studii Economice din București 

Aria tematică: CONCURENŢĂ ŞI COMPETIVITATE PE PIAŢA INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE

Aria tematică: INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ȘI ȘTIINȚIFICI ÎN POLITICILE ECONOMICE LA NIVEL MICRO ȘI MACROECONOMIC

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Aria tematică: GUVERNANȚĂ ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Aria tematică: CREȘTERE ȘI OCUPARE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Universitatea de Vest din Timișoara

Aria tematică: STABILITATE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Grup țintă - doctoranzi