Justificare proiect

În Uniunea Europeană, programele doctorale şi postdoctorale constituie platformele principale de formare a cercetătorilor de excelenţă, care dau vizibilitate şi impact internaţional cercetării realizate. În România, există o inerţie structurală a sistemului de CDI generată de subfinanţarea sectorului de cerecetare, de reducerea numărului de cercetători şi de slaba valorificare a rezultatelor cercetării în economia reală, în timp ce universităţile nu dispun de fonduri suficiente pentru a investi în formarea permanentă a cercetătorilor. Proiectul propus se înscrie în direcţiile de acţiune la nivel european, atenuând slăbiciunile sistemului de cercetare şi urmărind să sprijine doctoranzii şi tinerii doctori (din domeniul ştiinţelor economice) în activitatea de cercetare ştiinţifică (participarea la stagii de documentare şi de perfecţionare profesională, elaborararea de cercetări socio-economice aplicate).

Grup țintă - doctoranzi