Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectelui îl constituie sprijinirea excelenţei, dinamismului şi creativităţii în cercetarea economică prin formarea unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), capabili să elaboreze cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi internaţională, în concordanţă cu domeniile prioritare la nivel european. Realizarea acestui obiectiv susţine obiectivul general al axei prioritare – creşterea competitivităţii economiei româneşti în condiţiile unei societăţi bazate pe cunoaştere. Proiectul vizează o abordare integratoare a activităţilor la care vor participa cercetătorii în formare (doctoranzii) şi cercetatorii cu experienţă (postdoctoranzii), realizându-se astfel armonizarea intereselor membrilor grupului ţintă.

Grup țintă - doctoranzi