Lista candidaților care au semnat contractul de cercetare postdoctorală la data 03.06.2014

Academia de Studii Economice din București 

Aria tematică: CONCURENŢĂ ŞI COMPETIVITATE PE PIAŢA INTERNĂ A UNIUNII EUROPENE

Aria tematică: INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ȘI ȘTIINȚIFICI ÎN POLITICILE ECONOMICE LA NIVEL MICRO ȘI MACROECONOMIC

Grup țintă - doctoranzi