Programarea interviurilor

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Ca urmare a solicitarii transmise, se aproba reprogramarea interviurilor din data de 15 mai in data de 14 mai pentru:
Ravar Anamaria Sidonia
- Mateescu Ruxandra Adriana
- Ștefan Antoniu
- Voica Marian Cătălin
- Stanciu Silvius

Din data de 14 mai in data de 15 mai pentru Dna Balea Erica Cristina

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Universitatea de Vest din Timişoara

Candidaţii inscrisi la Academia de Studii Economice din Bucuresti care din motive intemeiate, independente de voinţa lor nu pot participa la interviu in data programată pot solicita reprogramarea interviului prin completarea cererii de reprogramare.

Reprogramarea se poate face numai intr-una dintre zilele alocate pentru interviul de selecţie în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 (14 mai si 15 mai 2014). 

Cererea de reprogramare se va completa si semna de candidat si va fi transmisa scanata pana cel tarziu, marti, 13 mai ora 20.00 la adresa de mail excelenta@ase.ro (e-mail-ul va avea ca subiect REPROGRAMARE INTERVIU DOCTORAT - Nume candidat).

Echipa de proiect isi rezerva dreptul de a nu aproba solicitarile de reprogramare care nu prezinta motive suficient de intemeiate.

Grup țintă - doctoranzi