Program seminarii ştiintifice doctorale

Academia de Studii Economice din București

Program seminar ştiinţific săptămânal valabil începând cu 16.02.2015:

Program seminar ştiinţific săptămânal Grupa 1 de cercetare doctorală Grupa 2 de cercetare doctorală Grupa 3 de cercetare doctorală
Luni

17.00 - 20.00 - Sala 1019

17.00 - 20.00 - Sala 0217
Joi

17.00 - 20.00 - Sala 0217

Program seminar ştiinţific săptămânal valabil începând cu 13.10.2014:

Program seminar ştiinţific săptămânal Grupa 1 de cercetare doctorală Grupa 2 de cercetare doctorală Grupa 3 de cercetare doctorală
Luni

17.00 - 20.00 - Sala 0217

17.00 - 20.00 - Sala 0129
Joi

17.00 - 20.00 - Sala ROTONDA
(etaj 3, Căderea Ion Angelescu),
intrare prin sala 0302

Program seminar ştiinţific săptămânal valabil până în 12.10.2014:

Program seminar ştiinţific săptămânal Grupa 1 de cercetare doctorală Grupa 2 de cercetare doctorală Grupa 3 de cercetare doctorală
Marți

17.00 - 20.00 - Sala 1308

Pentru perioada 15.07-30.08.2014 sala este 0217 

17.00 - 20.00 - Sala 0129
Joi

17.00 - 20.00 - Sala ROTONDA
(etaj 3, Căderea Ion Angelescu),
intrare prin sala 0302

Fişa individuală de cercetare doctorală

Grup țintă - doctoranzi