Programarea seminariilor științifice POSDRU/159/1.5/S/142115 Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 3)

Grupa de cercetare nr.8

Tutore doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe Băileșteanu

Seminar științific: Luni, intervalul orar 15 - 18, sala P02

 

Grupa de cercetare nr.9

Tutore doctorat: Prof. univ. dr. Alexandru Jivan

Seminar științific: Vineri, intervalul orar 16 - 19, sala M12

Grup țintă - doctoranzi