Teme orientative de cercetare postdoctorală

Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/142115

1. Creştere economică şi mediu economic bazat pe cunoştinţe

2. Dezvoltare economică, schimbări tehnologice şi creştere

3. Migraţie, libera circulaţie a persoanelor şi economie. Studiu de impact privind efectele migrației

4. Globalizare, guvernanţă şi deficite demografice

5. Guvernare, combinarea obiectivelor economice, sociale, de mediu şi politice - perspectiva  europeană

6. Etnocentrism şi supranaţional în procesele de globalizare

7. Libera circulaţie a factorilor de producţie şi economie internaţională

8. Guvernanţă statală, guvernanța corporativă şi economia

9. Competitivitate şi procese concurenţiale în lumea actuală şi transformarea în globalizare

10. Complementaritate, specializare şi extindere supranaţională pe piaţa mondială

11. Structuri de piaţă, strategii de firmă şi performanţe ale economiei

12. Riscuri/vulnerabilităţi şi eficienţă în globalizare/ consolidare europeană

13. Organizare, management şi pieţe globale

14. Sisteme de economie şi economii comparate

15. Sustenabilitatea sistemului de pensii la nivel european

16. Schimbări structurale şi funcţionale ale economiei în societatea bazată pe cunoştinţe

17. Cercetare şi inovare în domeniul politicilor economice. Indicatori compoziți de cuantificare a capacității de inovare

18. Trenduri majore în societate şi implicaţii economice

19. Modelare economică. Abordări pozitive şi abordări normative

20. Firme, producţie, concurenţă şi globalizare

21. Metode matematice şi programare cibernetică în economie

22. Stabilitate financiară – politici economice

23. Investiţii străine directe şi globalizare

24. Macroeconomie şi finanţe publice. Politică bugetară: politica fiscală şi politica de cheltuială publică

25. Finanţe corporative şi guvernanţă

26. Fluxuri internaţionale de capital Concurenţa fiscală şi monetară internaţională

27. Urbanism şi dezvoltare locală

28. Energie şi performanţă economică

29. Interferenţa dintre audit şi guvernanţă în sfera entităţilor economice

30. Dimensiuni şi valenţe ale creativităţii contabile în sfera guvernanţei corporative

31. Guvernanţa corporativă şi piaţa de capital: mediul ambiant al instrumentelor financiare

32. De la raportări financiare la raportări de mediu în asigurarea guvernanţei economice

33. Politici comune ale Uniunii Europene. Comun şi coordonare în politica de dezvoltare a UE

34. Studiul mediului concurenţial şi al strategiilor companiilor

35. Raţional şi iraţional în preferinţele consumatorilor

36. Management şi marketing global. Tendinţe normative şi tendinţe pozitive

37. Comportamentul consumatorului şi economia menajelor

38. Marketing şi evoluţia pieţelor. Aspecte relaţionale, comportamentale şi de strategie

Grup țintă - doctoranzi